პუბლიკაციები
საინფორმაციო ბიულეტენი - ივლისი 2019
LEADER ლაგოდეხში-საინფორმაციო ბიულეტენი
საკვანძო ფაქტები საბაზისო კვლევიდან (ENPARD III მესტია)
გალერეა